Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in följande personuppgifter om dig:

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att förstå dina behov och erbjuda dig bättre tjänster. Specifikt kan vi använda personuppgifterna för följande ändamål:

3. Lagring och skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, åtkomst, användning, modifiering eller avslöjande.

4. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande parter:

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.